Tere   tulemast   hea   kaasvaldlane   või   ka   rändur   kaugemalt.   Et   mitte   lõpmatuseni   imestada,   kuhu   sattunud   oled,   siis pikema   sissejuhatuse   asemel   loe   palun   selle   lingi   all   olevat   lühikest   teksti ,   mis   ehk   suudab   Sulle   anda   aimu,   kuhu   tee Sind peaks viima, kui seda mööda edasi sammud. Eluolu? Mis?! Mida!? Milleks? Meie   kõigi   eksistentsi   aluseks   on   elu   ja   selle   ajas   kulgemisega   loodud   olud.   Elu   tekkest   ei   tea   me   siiamaani   just   kuigi - palju.   Olusid   kujundame   me   aga   ise.   Sõltumata   sellest,   kas   me   seda   tahame   või   ei.   Kui   otsustame   ja   valime,   siis   kujun - dame. Kui jätame otsustamata või valimata, kujundame samuti. Inimene   on   loomupäralt   mugav   loom   ja   püüab   alati   võimalikult   kergemini   hakkama   saada.   Seda   ei   saa   ju   pahaks panna,   sest   tegelikult   tänu   sellele   omadusele   ronisid   ka   mõned   meie   eellastest   ahvid   puu   otsast   alla   maa   peale   ja   aja möödudes   olemegi   jõudnud   just   niikaugele,   kus   hetkel   viibime.   Milleks   meile   siis   üldse   mõistus,   kui   mitte   oma   elu kergendamiseks? Kes arvab seda endal rohkem olevat, püüab ehk ka kogukonna elu kergendada. Oleme   jõudnud   mugavusajajärku,   kus   ka   ametnikud   üritavad   garanteeritud   kuutasu   saades   optimiseerida   endi   tege - vusi   nii   minimaalseteks,   kui   see   vähegi   võimalik   on.   Ja   see   on   võimalik,   sest   ka   nende   üle   kontrolli   teostavad   isi kud käituvad ju samamoodi ning aktiviseeruvad vaid teatud eluperioodidel nagu näiteks valimised. Ja   kuna   see   süsteem   on   ennast   „korralikult“   paika   loksutanud,   siis   selleks,   et   midagigi   muutuks   ja   elu   jälle   ka   liikuma hakkaks,   oleks   vaja   värsket   verd.   Loomulikult   ei   tähenda   see   seda,   et   see   värske   veri   samuti   aastate   pärast   paksuks   ei pruugiks   minna,   aga   ainult   nii   saab   ehk   eluolu   parandamiseks   midagi   ära   teha,   sest   koos   mugavusega   tuleb   ka kapsel dumine   ja   mugavustsoonis   olijad   ei   võta   enam   kõrvalseisjaid   kuulda,   sest   hoidku   selle   eest   -   äkki   tuleb   hakata rohkem liigutama… Värske   vere   saamiseks   on   olemas   seaduslik   vahend   –   valimised.   Paraku   ei   ole   vaja   olla   kõiketeadja,   et   väita   –   praegused erakonnad   oma   arvukuse   ja   praktiliselt   juba   aastatepikkuse   paigaltammumisega   just   eriti   värsked   ei   ole,   mis   on   ka igati   arusaadav.   Nad   kõik   „töötavad“   ju   küll   nagu   elamisväärse   elu   saavutamise   nimel,   mis   peaks   olema   nende   ühine ees märk,   kuid   ühelgi   neist   pole   otseseid   radu   kaardil,   mida   mööda   minna.   Ja   nii   siis   tõmmeldakse   ühe   koha   peal.   Kui mõnel   neist   tekibki   parem   idee   ja   siht,   hüppavad   teised   kohe   turja,   lohisevad   taga   ja   püüavad   teha   kõik,   et   see edasiminek oleks vaevaline – veel parem, olematu. Ja nii nad seda puntratantsu teevad. Ehk aitab sellest? Kohalike    juhtide    ja    teenäitajate    puhul    peaks    olema    rõhk    persoonidel.    Lihtsatel    inimestel,    kelle    järgi    saaksid    ka ülejäänud   joonduda,   kellega   samastuda.   Parteide   tagatubade   jonn,   mida   veel   kuidagi   saab   taluda   riigi   tasandil,   ei   aita elu   kuidagimoodi   edasi   rohujuure   tasandil   ehk   rahva   seas,   mis   aga   teadupärast   on   ühe   toimiva   riigi   kõige   tugevamaks aluseks. Kuna   paraku   on   nii,   et   parteid   omavahel   kuidagi   koostööd   tehtud   ei   saa,   siis   järgmine   variant   ongi   valimisliidud.   Sinna koondunud   inimesed,   võttes   aluseks   parima   olemasolevate   erakondade   püüetest   ja   rohkemgi   veel,   suudaksid   ehk luua   koosluse,   mis   on   vaba   paatosest,   heroismist,   loosunglikkusest   ja   misiganes   vahust   veel,   et   jääks   rohkem   energiat kõikide   inimeste   elukvaliteedi   tõstmiseks   ja   olude   parandamiseks.   Me   võime   ju   taguda   rusikaga   rinda   või   koguni kooris   marssides   laulda:   „Mina   teen!“ ,   „Hakkan   töötama!“ ,   „Räägin   alati   tõtt!“ ,   aga   need   sõnad   ise   just   raskemat mateeri at kahjuks ei liiguta. Ja   nii   sündiski   valimisliit   ELUOLU .   Sõnast,   mis   ei   sea   raame.   Sõnast,   mis   ei   kohusta   olema   ei   radikaalne   vasak-   ega parempoolne,   kesktormajast   rääkimata.   Sõnast,   millega   me   enesele   märkamatult   niikuinii   oleme   pidevalt   seotud, sest   eks   me   enamasti   kõik   teeme   pingutusi   tema   nimel,   ise   sellele   tavaliselt   mõtlemata   ja   sellest   rääkimata.   Seega   saab ka suuri sõnu tegemata lihtsalt tegutseda ühise eesmärgi – parema eluolu nimel. Hea   inimene!   Kui   Sulle   läheb   natukenegi   korda   see,   millest   me   siin   lehel   kirjutame,   samuti   tulevase   Valga   valla   hea käe käik,   ning   Sa   arvad,   et   sõõm   värsket   õhku   ei   teeks   kogukonnale   paha   ja/või   et   erakonnad   on   ära   teeninud vähemalt   ühe   hooaja   trahvipingil,   siis   palun   jaga   seda   lihtsat   veebiaadressit   ka   oma   sõprade   ning   tuttavatega,   sest iga väike liigutus loeb ja muudab nii Sinu, kui ka kõigi teiste eluolu. Aitäh.